Projektowanie identyfikacji wizualnej

Logo   |   Materiały reklamowe   |   Księga znaku

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna dla firm

Spójny wizerunek firmy możliwy jest do osiągnięcia dzięki zastosowaniu powtarzających się elementów składowych identyfikacji wizualnej. Ich wielkość, kolor i otoczenie, w którym występują mają znaczenie. Standaryzacja, którą można osiągnąć za pomocą wytycznych znajdujących się w księdze identyfikacji wizualnej i księdze znaku pozwala na osiągnięcie spójności wizerunkowej. Z kolei jednolity wizerunek pozwoli na łatwiejsze zrozumienie przez odbiorców aspektów wizualnego przekazu, które cechują daną firmę. Jest to złożona układanka składająca się z wielu elementów, która jeżeli jest odpowiednio zaprojektowana może przynieść wiele korzyści.

Firmy czasami bagatelizują kwestie związane ze spójną identyfikacją wizualną i skupiają się na innych aspektach prowadzenia działalności (w szczególności na początku prowadzenia firmy). Nie należy jednak spychać na dalszy plan projektów graficznych, które potrafią spiąć w jednolitą całość wszystko to, co dotyczy odbioru wizualnego firmy. Posiadając przemyślany plan działania i odpowiednią koncepcję na przekaz, który ma trafić do potencjalnych odbiorców można zbudować w oczach klientów solidny obraz przedsiębiorstwa.

Identyfikacja wizualna - CI

Corporate identity (CI), czyli identyfikacja wizualna firmy pozwala na „wysłanie w świat” zintegrowanego i spójnego komunikatu. Wspomniana spójność odnosi się nie tylko do kwestii związanych z projektowaniem i grafiką, ale również do samych działań marketingowych i reklamowych. Wszystko to, co jest komunikatem wychodzącym z firmy do odbiorcy powinno stanowić integralną całość i nie być przypadkowym działaniem. Każdy nowy element, który spaja przekaz należy realizować świadomie i w ramach wypracowanej wcześniej identyfikacji wizualnej. Dzięki takiemu działaniu świadomość przekazu wśród odbiorców będzie za każdym razem wzmacniana.

Firmy, które posiadają własną identyfikację wizualną wraz z księgą identyfikacji wizualnej łatwiej osiągają spójność w przekazie. Dzieje się tak ze względu na opisane w księdze zasady postępowania przy poszczególnych realizacjach i wtedy, kiedy te zasady są zachowane. Zdarzają się sytuacje, w których następują odstępstwa od opisanych zasad i jest to dopuszczalne tylko w sytuacji, w której są to działania świadome, a nie przypadkowe. Wszystko to, co składa się na CI, a później na zewnętrzny przekaz powinno być działaniem zrozumiałym dla odbiorców.

Wizerunek firmy

Aspekt wizualny niezależnie od zakresu działalności firmy jest bardzo istotny. Istnieją oczywiście branże, w których wartość wizerunku (nie tylko osób) odgrywa kluczową rolę, jednak ma on wpływ na postrzeganie przez odbiorców w odniesieniu do każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i świadczonych przez nią usług.

Wizerunek firmy

Elementy składowe identyfikacji wizualnej

Podstawowym elementem identyfikacji wizualnej jest logo. Powinno być punktem wyjścia i wskazywać kierunek kolejnych projektów realizowanych w ramach CI. Używane jest praktycznie na wszystkich materiałach reklamowych, przez co jest elementem, który jest często kojarzony jako pierwszy z daną firmą. Samo logo firmy może nakierować odbiorcę na zakres działalności, jeżeli w jednym z jej składowych (w nazwie, sygnecie, lub w tagline) znajduje się informacja o branży. W związku z powyższym – projektowanie logo jest procesem bardzo istotnym i musi być wynikiem przemyślanej koncepcji.

Po zaprojektowaniu logo w skład identyfikacji wizualnej bardzo często wchodzi również księga znaku, która jest swojego rodzaju instrukcją użycia logo. Jest ona często mylona z księgą identyfikacji wizualnej, która z kolei również wchodzi w skład CI, natomiast określa użycie logo na poszczególnych materiałach reklamowych, a nie jest opisem samego znaku firmowego. Na system identyfikacyjny firmy wpływ mają w zasadzie wszystkie jej aspekty wizualne, które są w stanie tę firmę zidentyfikować i określić jej rozpoznawalność w sposób zrozumiały i uporządkowany.

Rebranding wizerunku firmy

Oferujemy odświeżenie wizerunku firmy. Usługę kierujemy nie tylko do firm, które posiadają zbudowaną kompleksową identyfikację wizualną, ale również do tych, które dysponują zaledwie kilkoma materiałami, na podstawie których możliwy jest rebranding. Odświeżenie wizerunku możliwe jest w okrojonym, lub pełnym zakresie.

Rebranding

Agencja Interaktywna

Projektowanie stron internetowych, sklepów, logo, identyfikacja wizualna i druk

Zamów bezpłatną wycenę